Pozvánka na cyklus přednášek 2017

Pozvánka na cyklus přednášek oblastního školení
pro odborné instruktory a všechny zahrádkáře Prahy a Středočeského kraje

Školení se koná v budově ZO ČZS Na Skalce, Přetlucká 130, Praha 10 vždy od 9 do 13-14 hodin.

Dopravní spojení:
– autobusem MHD č. 138 ze zastávky Skalka do zastávky Královická (3. zastávka – na znamení!).
– pěšky cca 12 minut od Metra Skalka ulicí Vyžlovská – Přetlucká viz plánek nebo ukázat na Mapy.cz

Program:

 • 6. 1. 2018
  Plodová zelenina 
  (Ing. Jan Prášil, SEMO)
 • 20. 1. 2018
  Řez ovocných dřevin 
  (doc. Josef Sus, ČZU)
 • 3. 2. 2018
  Trvalky a okrasné keře

  (Ing. Ivan Dvořák, ČZS)
 • 17. 2.  2018
  Využití přípravků Atlantica, botanických extraktů a dusíkatého vápna v zahrádkářské praxi 

  (Ing. Josef Balda, Fertistav)

 

Srdečně Vás zveme na uvedená sobotní dopoledne za symbolické vstupné 20 Kč.

Usnesení ČS DZO z 22.10.2017

Usnesení 

členské schůze Družstva ZO ČZS Řeporyje II (dále jen DZO)

konané dne 22.10.2017 od 10,00 hodin v klubovně v Řeporyjích.

Členská schůze DZO schvaluje:

 1. Zvolené členy představenstva – pány Šercla, Světlého a Hájka
 2. Zvolené členy KK – paní Bienerovou, Dvořákovou a pana Hromádko

Členská schůze ukládá Představenstvu DZO:

Vložit do obchodního rejstříku výsledek voleb k datu 21.11.2017.

 

Pro usnesení hlasovalo: 36 členů     proti:  1    zdrželo se:  4

Zapsal: Fojtík, v.r.

Ověřil: Hájek, v.r.

 

Revize komínů 2017

V sobotu dne 11. listopadu 2017 v době od 8,00 do 11,00 hodin proběhne revize komínů v osadě. Každý uživatel zahradního domku s komínem je povinen v této době zpřístupnit zahrádku a zahradní domek firmě provádějící revizi. U komína musí být přístupna i komínová dvířka. V případě neumožnění přístupu je uživatel povinen do 26.11.2017 odevzdat na výbor Zprávu o revizi komínu, ne starší než 14 dní, kterou si zajistí na vlastní náklady.

Kdo komín nepoužívá, oznámí písemně výboru tuto skutečnost do 5.11.2017.

Výbor ZO

Členská schůze DZO

Pozvánka

na  členskou schůzi Družstva ZO ČZS Řeporyje II,

která se koná v neděli  dne 22. října 2017 v 10,00 hodin

v klubovně ZO ČZS Řeporyje II, Pod Zahrádkami 98, Praha 5.

Program:

 • Volba orgánů schůze a schválení programu
 • Zpráva představenstva za volební období
 • Zpráva KK za volební období
 • Volba členů představenstva a KK
 • Schválení usnesení

V případě, že se nemůžete osobně účastnit, pověřte plnou mocí buď jiného člena družstva, nebo rodinného příslušníka. Vzor plné moci je v příloze.

V Praze dne 6.10.2017

Ing. Karel Hájek, v.r.

předseda Družstva

ZO ČZS Řeporyje II

Usnesení VČS DZO 2017

Usnesení 

Výroční členské schůze Družstva ZO ČZS Řeporyje II (dále jen DZO)

konané dne 17.6.2017 od 10,00 hodin v klubovně v Řeporyjích.

Členská schůze DZO schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti od výroční členské schůze konané 30.6.2016
 2. Zprávu o hospodaření za rok 2016
 3. Revizní zprávu za rok 2016
 4. Převedení hospodářského výsledku na nerozdělený zisk

Členská schůze ukládá Představenstvu DZO:

 1. Pokračovat v jednáních s majiteli pozemků o jejich odkoupení s mandátem této VČS
 2. Zaslat dlužníkům výstrahu před vyloučením

 

Členská schůze ukládá členům:

 1. Oznamovat změny telefonů, bydliště a mailových adres
 2. Uhradit dlužné částky do 31.8.2017

 

Pro usnesení hlasovalo: 34 členů     proti:  0    zdrželo se:  7

Zapsal: Fojtík

Ověřil: Hájek, v.r.

Pozvánka na VČS DZO

Pozvánka

na výroční členskou schůzi Družstva ZO ČZS Řeporyje II,

která se koná v sobotu  dne 17. června 2017 v 10,00 hodin

v klubovně ZO ČZS Řeporyje II, Pod Zahrádkami 98, Praha 5.

 

Program:

 • Volba orgánů schůze a schválení programu
 • Výroční zpráva
 • Zpráva o hospodaření za rok 2016
 • Revizní zpráva za rok 2016
 • Schválení účetní uzávěrky
 • Diskuze
 • Schválení usnesení

 

V Praze dne 1.6.2017

 

Ing. Karel Hájek, v.r.

předseda Družstva

ZO ČZS Řeporyje II

 

 

 

 

 

Kontejnery

Kontejnery na odvoz odpadu, suti a železa

budou přistaveny

v sobotu 6.5.2017 v 10,00 hodin

na parkoviště dolní a horní části osady na cca 2 hodiny.

Na občanský odpad bude kontejner v obou částech osady.

Na železo bude kontejner v době od 10,00 do 11,00 v horní a od 11,00 do 12,00 v dolní části osady

 

Do kontejnerů na občanský odpad se nesmí dávat:

Azbest a výrobky obsahující azbest, pneumatiky, barvy, televize a ledničky.

Veškerý odpad shromažďujte, až do přistavení kontejnerů, na svých zahrádkách. Vytváření skládky jinde v osadě je nepřípustné.

Při nakládání udržujte čistotu.

Parkujte tak, aby bylo možno přistavit kontejnery!

 

Výbor ZO

Pozvánka na VČS

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ – ZO ŘEPORYJE II, Pod Zahrádkami 98, 155 00 Praha 5

P O Z V Á N K A

na výroční členskou schůzi ZO ČZS Řeporyje II, která se koná v sobotu

29.4.2017 v 10,00 hodin

v klubovně osady.

Program:

 • zahájení
 • volba orgánů schůze
 • výroční zpráva za rok 2016
 • zpráva o hospodaření za rok 2016
 • revizní zpráva za rok 2016
 • návrh rozpočtu na rok 2017
 • volba předsedy
 • zpráva skupiny pro přípravu převodu zahradních domků
 • přestupky proti osadnímu řádu a jejich řešení
 • organizační záležitosti
 • různé
 • schválení usnesení

Těšíme se na Vaši účast

 

Mgr. Miroslav Dvořák, v. r.

předseda ZO ČZS Řeporyje II