Usnesení VČS DZO

Usnesení 

Výroční členské schůze Družstva ZO ČZS Řeporyje II (dále jen DZO)

konané dne 20.6.2020 od 14,00 hodin v klubovně v Řeporyjích.

Členská schůze DZO schvaluje:

  1. Zprávu o činnosti od výroční členské schůze konané 15.6.2019
  2. Zprávu o hospodaření za rok 2019
  3. Revizní zprávu za rok 2019
  4. Převedení hospodářského výsledku do nerozděleného zisku

Členská schůze ukládá Představenstvu DZO:

  1. Pokračovat v jednáních s majiteli pozemků o jejich odkoupení s mandátem této VČS

Členská schůze ukládá členům:

  1. Oznamovat změny telefonů, bydliště a mailových adres

Pro usnesení hlasovalo: 41 členů, proti: 0, zdrželo se: 0     

Zapsal: Hromádko, v.r.

Ověřil: Hájek, v.r.

Kontejnery 2020

Kontejnery na odvoz odpadu,

budou přistaveny

v sobotu 11.7.2020 v 10,00 hodin

na parkoviště dolní a horní části osady na cca 2 hodiny.

Do kontejnerů na občanský odpad se nesmí dávat:

 Azbest a výrobky obsahující azbest, asfaltové lepenky, pneumatiky, barvy, televize a ledničky.

Veškerý odpad shromažďujte, až do přistavení kontejnerů, na svých zahrádkách. Vytváření skládky jinde v osadě je nepřípustné.

Při nakládání udržujte čistotu.

Parkujte tak, aby bylo možno přistavit kontejnery!

Výbor ZO