Hlasování per rollam – výsledek

Výbor Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Řeporyje II, IČ: 638 339 05, rozhodl o možnosti využití hlasování formou per rollam, tj. mimo zasedání členské schůze, v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2, z důvodu přijatých mimořádných opatření státu při epidemii a s ohledem na zdraví našich členů.

Výbor předložil tímto členům organizace k přijetí tyto navrhovaná usnesení:

1. „Členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření za 2020.“

Zpráva o hospodaření byla zaslána s návrhem na rozhodnutí mimo zasedání.

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

PROPROTIZDRŽEL SE
 80 0 0

2. „Členská schůze schvaluje rozpočet na rok 2021.“

Rozpočet byl zaslán s návrhem na rozhodnutí mimo zasedání.

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

PROPROTIZDRŽEL SE
 80 0 0

3. „Členská schůze schvaluje účelové příspěvky na rok 2021:

Nájem 10 500 Kč – nečlenové DZO, členové DZO 2700 Kč a 1800 Kč menší zahrádky

Fond oprav 100 Kč

Provoz 2100 Kč

se splatností do 30. dubna 2021.“

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

PROPROTIZDRŽEL SE
 80 0 0

4. „Členská schůze schvaluje Výroční zprávu za rok 2020.“

Výroční zpráva byla zaslána s návrhem na rozhodnutí mimo zasedání.

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

PROPROTIZDRŽEL SE
 80 0 0

Hlasovalo 80 členů osady z celkového počtu 106 členů v době hlasování. Pro bylo 80 to dělá 75,5% členů. Tímto bylo usnesení pro rok 2021 schváleno.

Děkujeme za Vaši účast na tomto hlasování.

Datum: 11.4.2021

Za výbor

Jméno a příjmení                                                       jméno a příjmení

Vladimír Biener, v.r.                                                 Ing. Milan Hromádko, v.r. Předseda                                                                    Místopředseda