Pozvánka na VČS Družstva ZO ČZSŘeporyje II

Pozvánka

na výroční členskou schůzi Družstva ZO ČZS Řeporyje II,

která se koná v sobotu  dne 20. června 2020 v 14,00 hodin

v klubovně ZO ČZS Řeporyje II, Pod Zahrádkami 98, Praha 5.

Program:

 • Volba orgánů schůze a schválení programu
 • Výroční zpráva
 • Zpráva o hospodaření za rok 2019
 • Revizní zpráva za rok 2019
 • Schválení účetní uzávěrky
 • Diskuze
 • Různé
 • Schválení usnesení

V Praze dne 3.6.2020

Ing. Karel Hájek, v.r.

předseda Družstva

ZO ČZS Řeporyje II

Pozvánka na VČS ZO ČZS ŘeporyjeII

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ – ZO ŘEPORYJE II, Pod Zahrádkami 98, 155 00 Praha 5

P O Z V Á N K A

na Výroční členskou schůzi ZO ČZS Řeporyje II, která se koná v sobotu

20.6.2020 v 10,00 hodin

v klubovně osady.

Program:

 • zahájení
 • volba orgánů schůze
 • výroční zpráva za rok 2019
 • zpráva o hospodaření za rok 2019
 • revizní zpráva za rok 2019
 • návrh rozpočtu na rok 2020
 • přestupky proti osadnímu řádu a jejich řešení
 • vyloučení člena Jana Javůrka
 • organizační záležitosti
 • různé
 • schválení usnesení

Těšíme se na vaši účast

Vladimír Biener, v. r.

předseda ZO ČZS Řeporyje II

Zprovoznění rozvodů vody na zalévání

Vážení zahrádkáři,

v tomto týdnu poleví noční mrazy a to nám umožní zprovoznit čerpadla ve studních. Připravte si své rozvody na zahrádce na spuštění vody do rozvodů, které proběhne

v sobotu 25.4.2020 ve 14,00 hodin.

Pečlivě uzavřete všechny kohouty i výpustní ventily. Zjištěné závady na rozvodech vody nahlaste vodákovi nebo členu výboru.

Výbor

Kontrola komínů 2019

V sobotu dne 16. listopadu 2019 v době od 8,00 do 10,00 hodin proběhne revize komínů v osadě. Každý uživatel zahradního domku s komínem je povinen v této době zpřístupnit zahrádku a zahradní domek firmě provádějící revizi. U komína musí být přístupna i komínová dvířka. V případě neumožnění přístupu je uživatel povinen do 30.11.2019 odevzdat na výbor Zprávu o revizi komínu, ne starší než 14 dní, kterou si zajistí na vlastní náklady.

Kdo komín nepoužívá, oznámí písemně výboru tuto skutečnost do 5.11.2019.

Výbor ZO

Usnesení VČS DZO

Usnesení 

Výroční členské schůze Družstva ZO ČZS Řeporyje II (dále jen DZO)

konané dne 15.6.2019 od 10,00 hodin v klubovně v Řeporyjích.

Členská schůze DZO schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti od výroční členské schůze konané 16.6.2018
 2. Zprávu o hospodaření za rok 2018
 3. Revizní zprávu za rok 2018
 1. Převedení hospodářského výsledku (ztráty) z nerozděleného zisku
 2. Otevření druhého spořicího účtu

Členská schůze ukládá Představenstvu DZO:

 1. Pokračovat v jednáních s majiteli pozemků o jejich odkoupení s mandátem této VČS
 2. Zasílat stížnosti na sousední neudržovaný pozemek
 3. Najít vhodnou banku a otevřít druhý spořicí účet
 4. Zajistit s nájemcem ZO ČZS Řeporyje II odstranění zakopané nádrže z pozemku 62

Členská schůze ukládá členům:

 1. Oznamovat změny telefonů, bydliště a mailových adres

Pro usnesení hlasovalo: 34 členů, proti: 0, zdrželo se: 0     

Zapsal: Novotný, v. r.

Ověřil: Hájek, v. r.  

Výroční členská schůze DZO

Pozvánka

na výroční členskou schůzi Družstva ZO ČZS Řeporyje II,

která se koná v sobotu  dne 15. června 2019 v 10,00 hodin

v klubovně ZO ČZS Řeporyje II, Pod Zahrádkami 98, Praha 5.

Program:

 • Volba orgánů schůze a schválení programu
 • Výroční zpráva
 • Zpráva o hospodaření za rok 2018
 • Revizní zpráva za rok 2018
 • Schválení účetní uzávěrky
 • Diskuze
 • Schválení usnesení

V případě, že se nemůžete osobně účastnit, pověřte plnou mocí buď jiného člena družstva, nebo rodinného příslušníka. Vzor plné moci je v příloze.

V Praze dne 22.5.2019

Ing. Karel Hájek, v.r.

předseda Družstva

ZO ČZS Řeporyje II

Kontejnery 2019

Kontejnery

Kontejnery na odvoz odpadu,

budou přistaveny

v sobotu 11.5.2019 v 10,00 hodin

na parkoviště dolní a horní části osady na cca 2 hodiny.

Do kontejnerů na občanský odpad se nesmí dávat:

 Azbest a výrobky obsahující azbest, pneumatiky, barvy, televize a ledničky.

Veškerý odpad shromažďujte, až do přistavení kontejnerů, na svých zahrádkách. Vytváření skládky jinde v osadě je nepřípustné.

Při nakládání udržujte čistotu.

Parkujte tak, aby bylo možno přistavit kontejnery!

Výbor ZO

Pozvánka na VČS ZO ČZS Řeporyje II

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ – ZO ŘEPORYJE II, Pod Zahrádkami 98, 155 00 Praha 5

P O Z V Á N K A

na Výroční členskou schůzi ZO ČZS Řeporyje II, která se koná v sobotu

27.4.2019 v 10,00 hodin

v klubovně osady.

Program:

 • zahájení
 • volba orgánů schůze
 • výroční zpráva za rok 2018
 • zpráva o hospodaření za rok 2018
 • revizní zpráva za rok 2018
 • návrh rozpočtu na rok 2019
 • volba výboru
 • přestupky proti osadnímu řádu a jejich řešení
 • organizační záležitosti
 • různé
 • schválení usnesení

Těšíme se na vaši účast

Vladimír Biener, v. r.

předseda ZO ČZS Řeporyje II

Školení 2019

Praha – město

 

Program školení na rok 2019
Pozvánka na cyklus přednášek oblastního školení
pro odborné instruktory a všechny zahrádkáře Prahy a Středočeského kraje

Školení se koná v budově ZO ČZS Na Skalce, Přetlucká 130, Praha 10 vždy od 9 do 13-14 hodin.

Dopravní spojení:
– autobusem MHD č. 138 ze zastávky Skalka do zastávky Královická (3. zastávka – na znamení!).
– pěšky cca 12 minut od Metra Skalka ulicí Vyžlovská – Přetlucká

Program:

 • 12. ledna 
  • Réva na zahrádce s přihlédnutím na odolné ukrajinské odrůdy 
  • (František Jonáš, František Kopl)
 • 26. ledna
  • Odpovědi na aktuální otázky v ochraně rostlin 
  • (Jaroslav Rod)
 • 9. února
  • Plodová zelenina od A do Z 
  • (Peter Gajdoštin)
 • 1. března
  • Ostružiníky a maliníky na zahrádce. 
  • Způsoby ochrany rostlin před jarními mrazíky.
  • (Ivan Dvořák)

Srdečně Vás zveme na uvedená sobotní dopoledne za symbolické vstupné 20 Kč.

 

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu
Praha – město
Přetlucká 130, 100 00 Praha 10, č.zo: 800000, IČO: 00433161, tel. 720 970 264

 

Usnesení ČS DZO z 24.7.2018

Usnesení 

členské schůze Družstva ZO ČZS Řeporyje II (dále jen DZO)

konané dne 24.7.2018 od 14,00 hodin v kanceláři notářky Mgr. Matějčkové

 

Návrh: Členská schůze DZO schvaluje Stanovy v předloženém znění.

Pro usnesení hlasovalo: 49 členů, proti: 0, zdrželo se:0

Návrh byl přijat.

 

Zapsala:          C. Řičánková, v.r.

Ověřil:             K. Hájek, v.r.