Usnesení VČS DZO 2024

Usnesení 

Výroční členské schůze Družstva ZO ČZS Řeporyje II (dále jen DZO)

konané dne 8. 6. 2024 od 10,00 hodin v klubovně v Řeporyjích.

Členská schůze DZO schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti od výroční členské schůze konané 4.6.2023
 2. Zprávu o hospodaření za rok 2023
 3. Revizní zprávu za rok 2023
 4. Převedení hospodářského výsledku do nerozděleného zisku

Členská schůze ukládá Představenstvu DZO:

 1. Pokračovat v jednáních s majiteli pozemků o jejich odkoupení s mandátem této VČS

Členská schůze ukládá členům:

Oznamovat změny telefonů, bydliště a mailových adres

Pro usnesení hlasovalo: 41 členů, proti: 0, zdrželo se: 0     

Zapsal:            Martin Kohout, v. r.

Ověřil:             Ing. Karel Hájek, v. r.

Výroční členská schůze DZO

Pozvánka

na výroční členskou schůzi Družstva ZO ČZS Řeporyje II,

která se koná v sobotu  8. června 2024 v 10,00 hodin

v klubovně ZO ČZS Řeporyje II, Pod Zahrádkami 98, Praha 5.

Program:

 • Volba orgánů schůze a schválení programu
 • Výroční zpráva
 • Zpráva o hospodaření za rok 2023
 • Revizní zpráva za rok 2023
 • Schválení účetní závěrky
 • Diskuze
 • Různé
 • Schválení usnesení

V případě, že se nemůžete osobně účastnit, pověřte plnou mocí buď jiného člena družstva, nebo rodinného příslušníka.

V Praze dne 21. 5. 2024                                                                          

Ing. Karel Hájek

předseda Družstva

ZO ČZS Řeporyje II

Kontejnery

Kontejnery

Kontejnery na odvoz odpadu,

budou přistaveny

v sobotu 11.5.2024 v 10,00 hodin

na parkoviště dolní a horní části osady na cca 2 hodiny.

Do kontejnerů na občanský odpad se nesmí dávat:

 Azbest a výrobky obsahující azbest, asfaltové lepenky, pneumatiky, barvy, televize a ledničky.

Veškerý odpad shromažďujte, až do přistavení kontejnerů, na svých zahrádkách. Vytváření skládky jinde v osadě je nepřípustné.

Při nakládání udržujte čistotu.

Parkujte tak, aby bylo možno přistavit kontejnery!

Výbor ZO

VČS ZO

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ – ZO ŘEPORYJE II, Pod Zahrádkami 98, 155 00 Praha 5,

officeczs@reporyje.cz, www.reporyje.cz

P O Z V Á N K A

na Výroční členskou schůzi ZO ČZS Řeporyje II, která se koná v sobotu

27.4.2024 v 10,00 hodin

v klubovně osady.

Program:

 • zahájení
 • volba orgánů schůze
 • výroční zpráva za rok 2023
 • zpráva o hospodaření za rok 2023
 • revizní zpráva za rok 2023
 • návrh rozpočtu na rok 2024
 • volba výboru ZO a Kontrolní komise
 • přestupky proti osadnímu řádu a jejich řešení
 • organizační záležitosti
 • různé
 • schválení usnesení

Těšíme se na Vaši účast

Vladimír Biener, v. r.

předseda ZO ČZS Řeporyje II

Pokud se nemůžete zúčastnit VČS, pověřte PM rodinného příslušníka nebo souseda, aby byla VČS usnášeníschopná.

Po VČS bude ve 14,00 hodin zprovozněn osadní vodovod,

Připravte na to rozvody na svých zahrádkách.

Floristické kurzy 2024

FLORISTICKÉ KURZY ČZS 2024

Téma: Doplňkové kurzy tematické – Jaro a Velikonoce

Datum: 9. – 10. 3. 2024

Místo konání: ZO ČZS Dobrá u Frýdku Místku

Cena: 3 250 Kč (pro nečleny ČZS 3 900 Kč)

Časový harmonogram:     sobota: 10:00 – 13:00, oběd 13:00 – 14:00, 14:00 – 18:00

neděle: 9:00 – 12:00, oběd 12:00 – 13:00, 13:00 – 15:00

V ceně je zahrnutý veškerý materiál (vyrobené dekorace si odnášíte domů), práce lektora, základní občerstvení (káva, voda, čaj).

Za organizaci: p. Jarka Mazlová

Přihlásit na tento kurz se můžete prostřednictvím tohoto formuláře

Téma: Základní floristický kurz – varianta A (jediný v letošním roce!)

Datum: 15. až 16. 6. 2024

Místo konání: Ústředí ČZS, Rokycanova 318/15, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Cena: 3 250 Kč (pro nečleny ČZS 3 900 Kč)

Časový harmonogram:     sobota: 10:00 – 13:00, oběd 13:00 – 14:00, 14:00 – 18:00

neděle: 9:00 – 12:00, oběd 12:00 – 13:00, 13:00 – 15:00

V ceně kurzu: práce lektora, rostlinný a technický materiál, Floristický lexikon, pracovní nůž, certifikát o absolvování kurzu, základní občerstvení (káva, čaj, voda)

– veškeré vyrobené dekorace si po skončení odnášíte domů.

Maximální počet účastníků: 9 (minimální počet pro otevření kurzu: 6)

Program kurzu: základní floristické techniky, vázání kytice do spirály, vypichovaná dekorace, techniky zpracování věnců

Možnost ubytování na Ústředí svazu (místo konání kurzu). Cena ubytování 200 Kč/noc.

Přihlásit na tento kurz se můžete prostřednictvím tohoto formuláře

Téma: Doplňkové kurzy tematické – Podzimní a dušičkové dekorace

Datum: 19. – 20. 10. 2024

Místo konání: ZO Holešov

Cena: 3 250 Kč (pro nečleny ČZS 3 900 Kč)

Časový harmonogram:     sobota: 10:00 – 13:00, oběd 13:00 – 14:00, 14:00 – 18:00

neděle: 9:00 – 12:00, oběd 12:00 – 13:00, 13:00 – 15:00

Za organizaci: Vlasta Čablová

Přihlásit na tento kurz se můžete prostřednictvím tohoto formuláře

Téma: Doplňkové kurzy tematické – Vánoce

Datum: 16. – 17. 11. 2024

Místo konání: ZO Lukavice, Žamberk, Letohrad

Cena: 3 500 Kč (pro nečleny ČZS 4 000 Kč)

Časový harmonogram:     sobota: 10:00 – 13:00, oběd 13:00 – 14:00, 14:00 – 18:00

neděle: 9:00 – 12:00, oběd 12:00 – 13:00, 13:00 – 15:00

V ceně je zahrnutý veškerý materiál (vyrobené dekorace si odnášíte domů), práce lektora, základní občerstvení (káva, voda, čaj).

Za organizaci: p. Severová

Přihlásit na tento kurz se můžete prostřednictvím tohoto formuláře

V případě dotazů kontaktujete Ing. Janu Lapáčkovou, tel: 770 602 120 nebo Zdeňka Kupilíka, tel: 604 237 593.

Revize komínů 2023

!!!!!!!!!!!!!! UPOZORNĚNÍ !!!!!!!!!!!!!!!

 V sobotu dne 11. listopadu 2023 v době od 7,30 do 8,30 hodin proběhne revize komínů v osadě. Každý uživatel zahradního domku s komínem je povinen v této době zpřístupnit zahrádku a zahradní domek firmě provádějící revizi. U komína musí být přístupna i komínová dvířka. V případě neumožnění přístupu je uživatel povinen do 25.11.2023 odevzdat na výbor Zprávu o revizi komínu, ne starší než 14 dní, kterou si zajistí na vlastní náklady.

Kdo komín nepoužívá, oznámí písemně výboru tuto skutečnost do 4.11.2023.

Výbor ZO

Usnesení VČS DZO 2023

Usnesení 

Výroční členské schůze Družstva ZO ČZS Řeporyje II (dále jen DZO)

konané dne 4. 6. 2023 od 10,00 hodin v klubovně v Řeporyjích.

Členská schůze DZO schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti od výroční členské schůze konané 4.6.2022
 2. Zprávu o hospodaření za rok 2022
 3. Revizní zprávu za rok 2022
 4. Převedení hospodářského výsledku do nerozděleného zisku

Členská schůze ukládá Představenstvu DZO:

 1. Pokračovat v jednáních s majiteli pozemků o jejich odkoupení s mandátem této VČS
 2. Zřídit účet u další banky a rozdělit finanční prostředky tak, aby se na žádném účtu nenacházely finanční prostředky nad rámec limitu zákonného pojištění vkladů

Členská schůze ukládá členům:

Oznamovat změny telefonů, bydliště a mailových adres

Pro usnesení hlasovalo: 43 členů, proti: 0, zdrželo se: 0     

Zapsal:            JUDr.  Petr Novotný, v.r.

Ověřil:             Ing. Karel Hájek, v.r.

VČS DZO

Pozvánka

na výroční členskou schůzi Družstva ZO ČZS Řeporyje II,

která se koná v neděli  dne 4. června 2023 v 10,00 hodin

v klubovně ZO ČZS Řeporyje II, Pod Zahrádkami 98, Praha 5.

Program:

 • Volba orgánů schůze a schválení programu
 • Výroční zpráva
 • Zpráva o hospodaření za rok 2022
 • Revizní zpráva za rok 2022
 • Schválení účetní závěrky
 • Diskuze
 • Různé
 • Schválení usnesení

V případě, že se nemůžete osobně účastnit, pověřte plnou mocí buď jiného člena družstva, nebo rodinného příslušníka. Vzor plné moci je v příloze.

V Praze dne 15. 5. 2023                                                                          

Ing. Karel Hájek

předseda Družstva

ZO ČZS Řeporyje II

Výroční členská schůze

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ – ZO ŘEPORYJE II, Pod Zahrádkami 98, 155 00 Praha 5,

officeczs@reporyje.cz, www.reporyje.cz

P O Z V Á N K A

na Výroční členskou schůzi ZO ČZS Řeporyje II, která se koná v sobotu

29.4.2023 v 10,00 hodin

v klubovně osady.

Program:

 • zahájení
 • volba orgánů schůze
 • výroční zpráva za rok 2022
 • zpráva o hospodaření za rok 2022
 • revizní zpráva za rok 2022
 • návrh rozpočtu na rok 2023
 • přestupky proti osadnímu řádu a jejich řešení
 • organizační záležitosti
 • různé
 • schválení usnesení

Těšíme se na Vaši účast

Vladimír Biener, v. r.

předseda ZO ČZS Řeporyje II