Pozvánka na VČS DZO

Pozvánka

na výroční členskou schůzi Družstva ZO ČZS Řeporyje II,

která se koná ve čtvrtek  dne 30. června 2016 v 18,00 hodin

v klubovně ZO ČZS Řeporyje II, Pod Zahrádkami 98, Praha 5.

 

Program:

 • Volba orgánů schůze a schválení programu
 • Výroční zpráva
 • Zpráva o hospodaření za rok 2015
 • Revizní zpráva za rok 2015
 • Schválení účetní uzávěrky
 • Diskuze
 • Schválení usnesení

 

V případě, že se nemůžete osobně účastnit, pověřte plnou mocí buď jiného člena družstva, nebo rodinného příslušníka. Vzor plné moci je v příloze.

Ing. Karel Hájek, v.r.

ZO ČZS Řeporyje II

předseda Družstva

 

V Praze dne 14.6.2016

 

 

 

 

Pozvánka na VČS

 • ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ – ZO ŘEPORYJE II, Pod Zahrádkami 98, 155 00 Praha 5

 

P O Z V Á N K A

 

na výroční členskou schůzi ZO ČZS Řeporyje II, která se koná v sobotu

 

30.4.2016 v 10,00 hodin

 

v klubovně osady.

 

Program:

 • zahájení
 • volba orgánů schůze
 • výroční zpráva za rok 2015
 • zpráva o hospodaření za rok 2015
 • revizní zpráva za rok 2015
 • návrh rozpočtu na rok 2016
 • přestupky proti osadnímu řádu a jejich řešení
 • vystoupení př. Kunclové na její žádost
 • ukončení členství manželů Kunclových v ČZS
 • organizační záležitosti
 • různé
 • schválení usnesení

 

Těšíme se na Vaši účast předseda ZO ČZS Řeporyje II

Mgr. Miroslav Dvořák, v. r.

 

 

 

Revize komínů 2015

!!!!!!!!!!!!!! UPOZORNĚNÍ !!!!!!!!!!!!!!!

V sobotu dne 7. listopadu 2015 v době od 8,00 do 11,00 hodin proběhne revize komínů v osadě. Každý uživatel zahradního domku s komínem je povinen v této době zpřístupnit zahrádku a zahradní domek firmě provádějící revizi. U komína musí být přístupna i komínová dvířka. V případě neumožnění přístupu je uživatel povinen do 20.11.2014 odevzdat na výbor Zprávu o revizi komínu, ne starší než 14 dní, kterou si zajistí na vlastní náklady.

Kdo komín nepoužívá, oznámí písemně výboru tuto skutečnost do 1.11.2015.

Výbor ZO

Pozvánka na VČS družstva ZO

Pozvánka

na výroční členskou schůzi Družstva ZO ČZS Řeporyje II,

která se koná v úterý dne 16. června 2015 v 18,00 hodin

v klubovně ZO ČZS Řeporyje II, Pod Zahrádkami 98, Praha 5.

 

Program:

 • Schválení programu a volba orgánů schůze
 • Výroční zpráva
 • Zpráva o hospodaření za rok 2014
 • Revizní zpráva za rok 2014
 • Schválení účetní uzávěrky
 • Diskuze
 • Schválení usnesení

 

V případě, že se nemůžete osobně účastnit, pověřte plnou mocí buď jiného člena družstva, nebo rodinného příslušníka. Na vyžádání zašleme mailem vzor plné moci.

 

Ing. Karel Hájek, v.r.

předseda Družstva

ZO ČZS Řeporyje II

 

V Praze dne 1 .6.2015

Přistavení kontejnerů

Kontejnery

Kontejnery na odvoz odpadu, suti a železa

budou přistaveny

v sobotu 2.5.2015 v 10,00 hodin

na parkoviště dolní a horní části osady na cca 2 hodiny.

Na občanský odpad bude kontejner v obou částech osady..

Na suť a železo budou kontejnery v době od 10,00 do 11,00 v horní a od 11,00 do 12,00 v dolní části osady

 

Do kontejnerů na občanský odpad se nesmí dávat:

Azbest a výrobky obsahující azbest, pneumatiky, barvy, televize a ledničky.

Veškerý odpad shromažďujte, až do přistavení kontejnerů, na svých zahrádkách. Vytváření skládky jinde v osadě je nepřípustné.

Při nakládání udržujte čistotu.

Parkujte tak, aby bylo možno přistavit kontejnery!

 

Výbor ZO

Pozvánka na VČS ZO ČZS

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ – ZO ŘEPORYJE II

Pod Zahrádkami 98, 155 00 Praha 5

 

P O Z V Á N K A

na výroční členskou schůzi ZO ČZS Řeporyje II, která se koná v sobotu

25.4.2015 v 10,00 hodin v klubovně osady.

 

Program:

 • zahájení
 • volba orgánů schůze
 • výroční zpráva
 • zpráva o hospodaření za rok 2014
 • revizní zpráva za rok 2014
 • návrh rozpočtu na rok 2015
 • přestupky proti osadnímu řádu a jejich řešení
 • ukončení členství
 • organizační záležitosti
 • různé
 • schválení usnesení

 

Těšíme se na Vaši účast

Mgr. Miroslav Dvořák, v. r.

předseda ZO ČZS Řeporyje II

 

Pozvánka na ČS DZO

Pozvánka

na členskou schůzi Družstva ZO ČZS Řeporyje II, svolanou na základě usnesení VČS z 4.2.2015,

která se koná ve středu dne 8. dubna 2015 v 18,00 hodin

v klubovně osady.

 

Program:

 • Volba předsedajícího ČS
 • Schválení programu
 • Volba orgánů schůze
 • Projednání stanov dle usnesení VČS ze dne 4. února 2015
 • Diskuze
 • Schválení usnesení

 

V případě, že se nemůžete osobně účastnit, pověřte plnou mocí buď jiného člena družstva, nebo rodinného příslušníka.

 

V Praze dne 24.3.2015

 

 

Ing. Karel Hájek, v. r.

předseda představenstva

Družstvo ZO ČZS Řeporyje II