Historie Zahrádkové osady v Řeporyjích

Vydejte se s námi na cestu do historie našich zahrádek

1938 – 1939
Zakládaní prvních zahrádek pod Bílým beránkem v oblasti dnešního sídliště Řepy. Historické kořeny naší osady.

1939 – 1945
Úroda na zahrádkách pomáhá zahrádkářům i jejich blízkým při zajišťování obživy za válečného zásobování během okupace

1945 – 1976
S měnícím se ekonomickým i sociálním prostředím se mění i cíle a náplň činnosti zahrádkářů. Od poválečného úsilí zajistit rodiny základními potravinami a zajistit bohatší a zdravější jídelníček, přes období, kdy svou činností produkovali ovoce a zeleninu, která se v obchodech nedala koupit vůbec nebo v čerstvé formě až po ekologickou výrobu ovoce a zeleniny.

1976 – 1978
Smutné období, kdy zahrádková osada Řepy musela ustoupit budovanému sídlišti Řepy. Současně, ale probíhá radostnější budování nové osady na pozemcích v Řeporyjích, které stát na žádost Svazu zahrádkářů a drobných pěstitelů a za podpory místního národního výboru Řeporyje poskytl jako náhradu za zabrané pozemky. Osada spolupracuje s obcí i na budování veřejně prospěšných staveb.

1978 – dnes
Je dokončena výstavba osady a zkolaudována na základě územního rozhodnutí a stavebního povolení. Členové se mohou opět vrátit ke své oblíbené činnosti. Nové pozemky jsou velmi špatné bonity, místy zavezené různým odpadem ze staveb v okolí. V prvních letech desítky nákladních aut navážejí na zahrádky zeminu, aby bylo možno vytvořit podmínky pro pěstební činnost. Jsou odpracovány stovky hodin na elektrifikaci a rozvodech vody pro jednotlivé zahrádky.
Výsledkem je vzorová zahrádková osada moderního typu, která i v současné době splňuje požadavky na zahrádkářské aktivity v rámci EU:

  • Ekologická výroba ovoce a zeleniny
  • Výchova mladé generace k ekologii a ochraně přírody
  • Zřizování a údržba zeleně ve velkých městských aglomeracích
  • Naplňování doporučení EU pro volnočasové aktivity občanů sloužící k regeneraci