Historie Zahrádkové osady v Řeporyjích

Vydejte se s námi na cestu do historie našich zahrádek

1938 – 1939
Zakládaní prvních zahrádek pod Bílým beránkem v oblasti dnešního sídliště Řepy. Historické kořeny naší osady.

1939 – 1945
Úroda na zahrádkách pomáhá zahrádkářům i jejich blízkým při zajišťování obživy za válečného zásobování během okupace

1945 – 1976
S měnícím se ekonomickým i sociálním prostředím se mění i cíle a náplň činnosti zahrádkářů. Od poválečného úsilí zajistit rodiny základními potravinami a zajistit bohatší a zdravější jídelníček, přes období, kdy svou činností produkovali ovoce a zeleninu, která se v obchodech nedala koupit vůbec nebo v čerstvé formě až po ekologickou výrobu ovoce a zeleniny.

1976 – 1978
Smutné období, kdy zahrádková osada Řepy musela ustoupit budovanému sídlišti Řepy. Současně, ale probíhá radostnější budování nové osady na pozemcích v Řeporyjích, které stát na žádost Svazu zahrádkářů a drobných pěstitelů a za podpory místního národního výboru Řeporyje poskytl jako náhradu za zabrané pozemky. Osada spolupracuje s obcí i na budování veřejně prospěšných staveb.

1978 – dnes
Je dokončena výstavba osady a zkolaudována na základě územního rozhodnutí a stavebního povolení. Členové se mohou opět vrátit ke své oblíbené činnosti. Nové pozemky jsou velmi špatné bonity, místy zavezené různým odpadem ze staveb v okolí. V prvních letech desítky nákladních aut navážejí na zahrádky zeminu, aby bylo možno vytvořit podmínky pro pěstební činnost. Jsou odpracovány stovky hodin na elektrifikaci a rozvodech vody pro jednotlivé zahrádky.
Výsledkem je vzorová zahrádková osada moderního typu, která i v současné době splňuje požadavky na zahrádkářské aktivity v rámci EU:

  • Ekologická výroba ovoce a zeleniny
  • Výchova mladé generace k ekologii a ochraně přírody
  • Zřizování a údržba zeleně ve velkých městských aglomeracích
  • Naplňování doporučení EU pro volnočasové aktivity občanů sloužící k regeneraci

Dětský den 4. září 2004

ZO ČZS Řeporyje II pořádá na

zakončení prázdnin

v sobotu 4.9.2004

od 10,30 hodin

tradiční Dětský Den

Co sebou:

  • Dobrou náladu
  • Kolo, tříkolku nebo koloběžku
  • Sportovní oblečení
  • Na večer něco na opékání

Program:

10,30 – 10,45 presentace v klubovně

10,45 – 12,00 dopolední program

16,00 – 18,00 odpolední program

18,00 – 20,00 předání diplomů, táborák, opékání

Na Vaší účast se těší

realizační tým dětského dne:

Radka, Sylva, Mirka a Karel