POZVÁNKA

Pozvánka

na výroční členskou schůzi Družstva ZO ČZS Řeporyje II,

která se koná v sobotu  dne 4. června 2022 v 10,00 hodin

v klubovně ZO ČZS Řeporyje II, Pod Zahrádkami 98, Praha 5.

Program:

  • Volba orgánů schůze a schválení programu
  • Výroční zpráva
  • Zpráva o hospodaření za rok 2021
  • Revizní zpráva za rok 2021
  • Schválení účetní závěrky
  • Volba představenstva a KK
  • Projednání a schválení nákupu pozemků
  • Diskuze
  • Různé
  • Schválení usnesení

V případě, že se nemůžete osobně účastnit, pověřte plnou mocí buď jiného člena družstva, nebo rodinného příslušníka.

V Praze dne 17. 5. 2022                                                                          

Ing. Karel Hájek

předseda Družstva

ZO ČZS Řeporyje II

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *