Pozvánka na VČS ZO ČZS Řeporyje II

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ – ZO ŘEPORYJE II, Pod Zahrádkami 98,

155 00 Praha 5

P O Z V Á N K A

na výroční členskou schůzi ZO ČZS Řeporyje II, která se koná v sobotu

28.4.2018 v 10,00 hodin

v klubovně osady.

Program:

  • zahájení
  • volba orgánů schůze
  • výroční zpráva za rok 2017
  • zpráva o hospodaření za rok 2017
  • revizní zpráva za rok 2017
  • návrh rozpočtu na rok 2018
  • přestupky proti osadnímu řádu a jejich řešení
  • organizační záležitosti
  • různé
  • schválení usnesení

 

Těšíme se na Vaši účast

Vladimír Biener, v. r.

předseda ZO ČZS Řeporyje II

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *