Pozvánka na VČS

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ – ZO ŘEPORYJE II, Pod Zahrádkami 98, 155 00 Praha 5,

officeczs@reporyje.cz, www.reporyje.cz

P O Z V Á N K A

na Výroční členskou schůzi ZO ČZS Řeporyje II, která se koná v sobotu

30.4.2022 v 10,00 hodin

v klubovně osady.

Program:

  • zahájení
  • volba orgánů schůze
  • výroční zpráva za rok 2021
  • zpráva o hospodaření za rok 2021
  • revizní zpráva za rok 2021
  • návrh rozpočtu na rok 2022
  • přestupky proti osadnímu řádu a jejich řešení
  • organizační záležitosti
  • různé
  • schválení usnesení

Těšíme se na Vaši účast

Vladimír Biener, v. r.

předseda ZO ČZS Řeporyje II

Pokud se nemůžete zúčastnit VČS, pověřte PM rodinného příslušníka nebo souseda, aby byla VČS usnášeníschopná.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *