Usnesení VČS DZO 2023

Usnesení 

Výroční členské schůze Družstva ZO ČZS Řeporyje II (dále jen DZO)

konané dne 4. 6. 2023 od 10,00 hodin v klubovně v Řeporyjích.

Členská schůze DZO schvaluje:

  1. Zprávu o činnosti od výroční členské schůze konané 4.6.2022
  2. Zprávu o hospodaření za rok 2022
  3. Revizní zprávu za rok 2022
  4. Převedení hospodářského výsledku do nerozděleného zisku

Členská schůze ukládá Představenstvu DZO:

  1. Pokračovat v jednáních s majiteli pozemků o jejich odkoupení s mandátem této VČS
  2. Zřídit účet u další banky a rozdělit finanční prostředky tak, aby se na žádném účtu nenacházely finanční prostředky nad rámec limitu zákonného pojištění vkladů

Členská schůze ukládá členům:

Oznamovat změny telefonů, bydliště a mailových adres

Pro usnesení hlasovalo: 43 členů, proti: 0, zdrželo se: 0     

Zapsal:            JUDr.  Petr Novotný, v.r.

Ověřil:             Ing. Karel Hájek, v.r.