Výroční členská schůze

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ – ZO ŘEPORYJE II, Pod Zahrádkami 98, 155 00 Praha 5,

officeczs@reporyje.cz, www.reporyje.cz

P O Z V Á N K A

na Výroční členskou schůzi ZO ČZS Řeporyje II, která se koná v sobotu

29.4.2023 v 10,00 hodin

v klubovně osady.

Program:

  • zahájení
  • volba orgánů schůze
  • výroční zpráva za rok 2022
  • zpráva o hospodaření za rok 2022
  • revizní zpráva za rok 2022
  • návrh rozpočtu na rok 2023
  • přestupky proti osadnímu řádu a jejich řešení
  • organizační záležitosti
  • různé
  • schválení usnesení

Těšíme se na Vaši účast

Vladimír Biener, v. r.

předseda ZO ČZS Řeporyje II