Usnesení VČS DZO

Usnesení 

Výroční členské schůze Družstva ZO ČZS Řeporyje II (dále jen DZO)

konané dne 20.6.2020 od 14,00 hodin v klubovně v Řeporyjích.

Členská schůze DZO schvaluje:

  1. Zprávu o činnosti od výroční členské schůze konané 15.6.2019
  2. Zprávu o hospodaření za rok 2019
  3. Revizní zprávu za rok 2019
  4. Převedení hospodářského výsledku do nerozděleného zisku

Členská schůze ukládá Představenstvu DZO:

  1. Pokračovat v jednáních s majiteli pozemků o jejich odkoupení s mandátem této VČS

Členská schůze ukládá členům:

  1. Oznamovat změny telefonů, bydliště a mailových adres

Pro usnesení hlasovalo: 41 členů, proti: 0, zdrželo se: 0     

Zapsal: Hromádko, v.r.

Ověřil: Hájek, v.r.