Pozvánka na VČS Družstva ZO ČZSŘeporyje II

Pozvánka

na výroční členskou schůzi Družstva ZO ČZS Řeporyje II,

která se koná v sobotu  dne 20. června 2020 v 14,00 hodin

v klubovně ZO ČZS Řeporyje II, Pod Zahrádkami 98, Praha 5.

Program:

 • Volba orgánů schůze a schválení programu
 • Výroční zpráva
 • Zpráva o hospodaření za rok 2019
 • Revizní zpráva za rok 2019
 • Schválení účetní uzávěrky
 • Diskuze
 • Různé
 • Schválení usnesení

V Praze dne 3.6.2020

Ing. Karel Hájek, v.r.

předseda Družstva

ZO ČZS Řeporyje II

Pozvánka na VČS ZO ČZS ŘeporyjeII

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ – ZO ŘEPORYJE II, Pod Zahrádkami 98, 155 00 Praha 5

P O Z V Á N K A

na Výroční členskou schůzi ZO ČZS Řeporyje II, která se koná v sobotu

20.6.2020 v 10,00 hodin

v klubovně osady.

Program:

 • zahájení
 • volba orgánů schůze
 • výroční zpráva za rok 2019
 • zpráva o hospodaření za rok 2019
 • revizní zpráva za rok 2019
 • návrh rozpočtu na rok 2020
 • přestupky proti osadnímu řádu a jejich řešení
 • vyloučení člena Jana Javůrka
 • organizační záležitosti
 • různé
 • schválení usnesení

Těšíme se na vaši účast

Vladimír Biener, v. r.

předseda ZO ČZS Řeporyje II