Výroční členská schůze DZO

Pozvánka

na výroční členskou schůzi Družstva ZO ČZS Řeporyje II,

která se koná v sobotu  dne 15. června 2019 v 10,00 hodin

v klubovně ZO ČZS Řeporyje II, Pod Zahrádkami 98, Praha 5.

Program:

  • Volba orgánů schůze a schválení programu
  • Výroční zpráva
  • Zpráva o hospodaření za rok 2018
  • Revizní zpráva za rok 2018
  • Schválení účetní uzávěrky
  • Diskuze
  • Schválení usnesení

V případě, že se nemůžete osobně účastnit, pověřte plnou mocí buď jiného člena družstva, nebo rodinného příslušníka. Vzor plné moci je v příloze.

V Praze dne 22.5.2019

Ing. Karel Hájek, v.r.

předseda Družstva

ZO ČZS Řeporyje II