Usnesení ČS DZO z 24.7.2018

Usnesení 

členské schůze Družstva ZO ČZS Řeporyje II (dále jen DZO)

konané dne 24.7.2018 od 14,00 hodin v kanceláři notářky Mgr. Matějčkové

 

Návrh: Členská schůze DZO schvaluje Stanovy v předloženém znění.

Pro usnesení hlasovalo: 49 členů, proti: 0, zdrželo se:0

Návrh byl přijat.

 

Zapsala:          C. Řičánková, v.r.

Ověřil:             K. Hájek, v.r.

 

Členská schůze DZO

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

DRUŽSTVA

Družstvo ZO ČZS Řeporyje II,

se sídlem Praha 5 – Řeporyje, Pod Zahrádkami 589, PSČ 155 00

Představenstvo Družstva ZO ČZS Řeporyje II svolává členskou schůzi družstva,

na den 24.7.2018 ve 14hodin do  kanceláře notářky Mgr. Šárky Matějčkové,

Praha 1, Senovážné nám. 24.

Program schůze:

  • Volba orgánů schůze
  • Projednání a schválení změn stanov družstva v souvislosti s novou právní úpravou.
  • Schválení usnesení

 

V Praze dne 3.7.2018

 

Ing. Karel Hájek

Předseda představenstva

Družstvo ZO ČZS Řeporyje II

 

Příloha:

  • Stanovy ke schválení