Pozvánka na výroční ČS DZO

Pozvánka

na výroční členskou schůzi Družstva ZO ČZS Řeporyje II,

která se koná v sobotu  dne 16. června 2018 v 10,00 hodin

v klubovně ZO ČZS Řeporyje II, Pod Zahrádkami 98, Praha 5.

Program:

  • Volba orgánů schůze a schválení programu
  • Výroční zpráva
  • Zpráva o hospodaření za rok 2017
  • Revizní zpráva za rok 2017
  • Schválení účetní uzávěrky
  • Odkup pozemku od Mč Řeporyje
  • Schválení dokumentů GDPR
  • Stanovy – další postup
  • Diskuze
  • Schválení usnesení

V případě, že se nemůžete osobně účastnit, pověřte plnou mocí buď jiného člena družstva, nebo rodinného příslušníka. Vzor plné moci je v příloze.

V Praze dne 30.5.2018

Ing. Karel Hájek, v.r.

předseda Družstva

ZO ČZS Řeporyje II