Kontejnery 2018

Kontejnery

Kontejnery na odvoz odpadu,

budou přistaveny

v sobotu 5.5.2018 v 10,00 hodin

na parkoviště dolní a horní části osady na cca 2 hodiny.

 

Do kontejnerů na občanský odpad se nesmí dávat:

Azbest a výrobky obsahující azbest, pneumatiky, barvy, televize a ledničky.

Veškerý odpad shromažďujte, až do přistavení kontejnerů, na svých zahrádkách. Vytváření skládky jinde v osadě je nepřípustné.

Při nakládání udržujte čistotu.

Parkujte tak, aby bylo možno přistavit kontejnery!

 

Výbor ZO

Pozvánka na VČS ZO ČZS Řeporyje II

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ – ZO ŘEPORYJE II, Pod Zahrádkami 98,

155 00 Praha 5

P O Z V Á N K A

na výroční členskou schůzi ZO ČZS Řeporyje II, která se koná v sobotu

28.4.2018 v 10,00 hodin

v klubovně osady.

Program:

  • zahájení
  • volba orgánů schůze
  • výroční zpráva za rok 2017
  • zpráva o hospodaření za rok 2017
  • revizní zpráva za rok 2017
  • návrh rozpočtu na rok 2018
  • přestupky proti osadnímu řádu a jejich řešení
  • organizační záležitosti
  • různé
  • schválení usnesení

 

Těšíme se na Vaši účast

Vladimír Biener, v. r.

předseda ZO ČZS Řeporyje II